Preye Odede – I Worship You Lyrics

Preye Odede I Worship You Lyrics
Preye Odede I Worship You Lyrics

 

 

I Worship You Lyrics By Preye Odede

You are the Lord
You Never change
I worship You
I worship You
I worship You
Your are the Lord (Repeat 3 times)

I worship You
I worship You
You never change
You are the Lord

I worship You
I worship You
I worship You
You are the Lord

 

I Worship You Lyrics