Nomfundo Moh – Nginjena Lyrics

Nginjena Lyrics By Nomfundo Moh

Ay ay ay aay
Ngohlala nginjenje njena nje
Nginjena
Aw nginjena nanana hey

Ngkhathel’ ukbuzwa ngizophelelaphi
Bayangabaza amaphupho ami
Wherever my dream is I’ll follow wherever
Oh wherever my dream is I’ll follow wherever
Wherever my dream is I’ll follow wherever

Aw nginjena Aw nginjena kunjena
Ngzophumelela khona kunjena
Aw nginjena
Zophumelela khona khona khona
Yothuk’ usungbona ngilena
Nginjena nginjena
Yothuk’ usungbona ngilaphaya
Nginjena nginjena

Yothuk’ usungbona ngilena
Nginjena nginjena kunjena
Ngzophumelela khona kunjena
Aw nginjena
Zophumelela khona khona khona
Yothuk’ usungbona ngilena
Nginjena nginjena
Nginjena
Nginjena
Nginjena
Zophumelela khona khona khona
Nginjena

Ngkhathel’ ukbuzwa
Bayangabaza
Wherever my dream is I’ll follow wherever
Oh wherever my dream is I’ll follow wherever
Wherever my dream is I’ll follow wherever

Aw nginjena Aw nginjena
Ngzophumelela khona nginjena
Aw nginjena
Zophumelela khona khona khona
Yothuk’ usungbona ngilena
Nginjena nginjena
Yothuk’ usungbona ngilaphaya
Nginjena nginjena

Yothuk’ usungbona ngilena
Nginjena nginjena
Zophumelela khona kunjena
Nginjena nginjena
Zophumelela khona khona khona
Yothuk’ usungbona ngilena
Nginjena nginjena
Nginjena
Nginjena
Nginjena
Zophumelela khona khona khona
Nginjena