Mr JazziQ, Mellow & Sleazy – 10111 Lyrics

10111 Lyrics By Mr JazziQ, Mellow & Sleazy

Ya ey Jazzi
Angazi
Ngipheth uMaten yi
Ngiphethe ingane
Ngipheth utshwala
Ngipheth iBus mfwethu
Mara sine nkinga la
Bathi kunamagata ngaphandle poi
Awuba checke fast
Ya
Angazi
Angazi
Enklek asibangene
Bafun ukus’byzisa
Asambe
Awu buy idash
Si mix lapho ya
Ya
Ya
Bathini
Hayi badakiwe manje
Ziba bambile
( Danko)
Xo asambe

Ya ey ba fonele amaphoyisa
Umakhi ufonele amaphoyisa
Umakhi ufonele amaphoyisa
Bathi sinomsindo amaphoyisa
Xo

Umakhi ufonele amaphoyisa
Umakhi ufonele amaphoyisa
Umakhi ufonele amaphoyisa
Ya Bathi sinomsindo amaphoyisa
Ey Bathi wiwiwiwi
Wi wi
Wiwiwiwi
Wi wi
Wiwiwiwi
Wi wi wi wiwiwi wi

wiwiwiwi
Wi wi
Wiwiwiwi
Wi wi
Wiwiwiwi
Wi wi wi woh woh woh woh

Blue light Ke kopa osa mbora
Ke tshwere bana Ke kopa osa nsola
Blue light Ke kopa osa mbora
Ke tshwere bana Ke kopa osa nsola
10111 e kere wiwiwiwiwiwiwi
Ekere Skwiviti Ay skwekwekwe a kwekwekwekwe