Lil Frosh – Life Of The Party Lyrics

Lil Frosh Life Of The Party Free Mp3 Download
Lil Frosh Life Of The Party Lyrics

 

Life Of The Party Lyrics By Lil Frosh

Tiba ti de party o
Magbe omoge toni ibadi oo
Owon temin ah shayo moti oo

Mio ni gbese ran anybody oo
Go just Dey live my life on the low
Owon temi ready for me oo

Arara loju alara
Ororo loju oloro
Baraje shebi olowo
Mo roro loju oloro

Arara loju alara
Ororo loju oloro
Baraje shebi olowo
Mo roro loju oloro

Cause am living a life of the party
Omo tio gbon eni ko bawi
Eni basun eni ko taji

Cause am living a life of the party
Omo tio gbon eni ko bawi
Eni basun eni ko taji
Pafe Shey faji

Cause am living a life of the party
Omo tio gbon eni ko bawi
Eni basun eni ko taji

Cause am living a life of the party
Omo tio gbon eni ko bawi
Eni basun eni ko taji
Pafe Shey faji

Hello aunty aunty aunty
Keep on dancing dancing dancing
To the Redeem redeem redeem
For this party party party

Emi deti moti moti moti
Motu foti foti foyin
To owon temi obati mo oruko yin
Ko seni gbe se ranyin

Arara loju alara
Ororo loju oloro
Baraje shebi olowo
Mo roro loju oloro

Arara loju alara
Ororo loju oloro
Baraje oshebi olowo
Mo roro loju oloro

Cause am living a life of the party
Omo tio gbon eni ko bawi
Eni basun eni ko taji

Cause am living a life of the party
Omo tio gbon eni ko bawi
Eni basun eni ko taji
Pafe Shey faji

Cause am living a life of the party
Omo tio gbon eni ko bawi
Eni basun eni ko taji

Cause am living a life of the party
Omo tio gbon eni ko bawi
Eni basun eni ko taji
Pafe Shey faji

Arara loju alara
Ororo loju oloro
Baraje shebi olowo
Mo roro loju oloro

Arara loju alara
Ororo loju oloro
Baraje oshebi olowo
Mo roro loju oloro

 

Life Of The Party Lyrics